۸۸۹۹۱۰۰۰
Behamrah logo
دانلود

به‌همراه چگونه برای شما بهترین مسیر را رزرو می‌کند؟

how-it-works-img-1

شماره خود را ثبت کنید

با ورود اپلیکیشن یا نسخه وب شماره همراه خود را وارد کنید.
how-it-works-img-2

مسیر مورد نظرتان را انتخاب کنید

در قسمت لیست برنامه‌های حرکت، برنامه مورد نظرتو انتخاب کن.
how-it-works-img-3

برنامه حرکت را انتخاب کنید

شما می‌توانید در این قسمت ساعت حرکت و تعداد صندلی‌های موجود را ببینید و انتخاب کنید.
how-it-works-img-4

بلیط را رزرو کنید

بلیطتان را خریداری کنید و آماده حرکت شوید