۸۸۹۹۱۰۰۰
Behamrah logo
دانلود
poster
دقیق و آنلاین، سریع و ارزان با به‌همراه
سازمان‌ها سرویس‌هایی برای کارکنان خود نیاز دارند تا به راحتی آن‌ها را از منزل به سرکار بیاورد و همچنین بازگرداند. به‌همراه یه سیستم آنلاینی است که سازمان‌ها می‌توانند تمام برنامه‌ریزی های خود را به صورت آنلاین انجام دهند و سرویس‌های راحت، سریع و ارزانی را در اختیار کارمندان قرار دهند.
img
کاهش هزینه
یک سازمان همیشه نگران هزینه بالای سرویس‌هایی است که در اختیار کارمندان قرار می‌دهد. نگران نباشید به‌همراه ارزان ترین روش را با بهترین خدمات به شما ارائه خواهد داد. به‌همراه خدمات نوینی را برای رشد ساختار پشتیبانی و لجستیک سازمان‌ها آماده کرده است.
مدیریت آسان
مدیران سازمان به راحتی می‌توانند آنلاین برنامه‌ریزی کنند، گزارش بگیرند و راننده‌ها رومدیریت کنند. سیستمی یکپارچه، برای مدیرانی که می‌خواهند، بهترین خدمات را به کارمندان ارائه دهند.
img
img
وقت شناسی
با به‌همراه نگران دیر رسیدن کارمندان خودتان نباشید. خدمات به‌همراه دقیق و سر وقت است. به صورت مکانیزه تمام ساختار زمان بندی‌ها انجام می‌شود و رانندگان و مدیران دقیق می‌دانند چه زمانی باید چه کاری انجام دهند تا سروقت به سرکار برسند.
سرویس نمایشگاهی به‌همراه
رفتید نمایشگاه و مسافت مسیری که باید پیاده برید زیاده؟ خودروهای شخصی را راه دادند داخل و ترافیک شده؟ نگران نباشید به‌همراه می‌تواند تمام ساختار حمل و نقل یه نمایشگاه را د ر اختیار بگیرد و بازدکنندگان به غرفه های مورد نظرشان منتقل کند.
img
شرکت هایی که از سرویس به‌همراه استفاده میکنند
همین سرویس سازمانتو قرارداد ببند
img